Общи условия

Добре дошли на сайта на туристическа агенция “Хорнит” ООД (www.hornit.bg).
Преди да започнете да използвате нашата резервационна система, моля да се запознаете с общите условия за ползване на този сайт.
“Хорнит ” ООД притежава следните лицензи:

Лиценз за Туристическа агентска дейност № 04833 издаден от Министерство на Икономиката;
ИАТА лиценз за продажба на самолетни билети № 09200833.
Посочените по-долу дефиниции имат следното значение, освен ако в текста не е посочено друго:
Интернет резервационната система : предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети за вътрешни и международни полети, оперирани от редовни авиокомпании.
Интернет резервационната система на сайта www.hornit.bg е свързана с глобалната резервационна система E-power на Amadeus.
Потребител : всяко физическо лице, което използва Резервационната система и/или настоящата уеб страница.
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Условиe за ползване на Резервационната система и уеб страницата е приемане на общите условия на “Хорнит” ООД .
2. Общите условия са приложими от момента, в който е отворена настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани от “Хорнит” ООД. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата, по какъвто и да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия на “Хорнит” ООД и между Вас и фирмата възникват договорни отношения, поради което препоръчваме внимателно да ги прочетете и в случай, че не сте съгласни с тях, моля да преустановите използването на уеб сайта и услугите, предлагани от резервационната система незабавно. В случай че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@hornit.bg.
3. С цел предотвратяването на евентуални недоразумения моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуване на самолетни билети през сайта www.hornit.bg. Условията за превоз, включително, но не само, като глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., се уреждат от специфичните условията на тарифата на съответния превозвач и приемането й от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет. Поради това, преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете съответната тарифа и да отбележите, че я разбирате и приемате. Ако имате проблем с разчитането на условията на тарифата, предоставени директно от авиокомпанията, моля не се колебайте да потърсите съдействието на туристическите консултанти на "Хорнит” ООД . В случай, че не приемате условията на съответната тарифа, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите тарифи, предложени в резултатите след търсенето в резервационната система.
4. Настоящата уеб- страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб- страници, да се запознаете с техните общи условия.
5. Този уеб сайт и интернет резервационна система са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писменно съгласие на ‘’ Хорнит” ООД, никой не може да използва резервационната система с търговски цели. Цялото съдържание и информацията в този уеб-сайт (включително цените и наличността на пътническите услуги), както и средствата за осигуряване им са собственост на "Хорнит” ООД или на доставчиците и авиокомпаниите.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И "ХОРНИТ” ООД
1. Резервационната система на "Хорнит” ООД може да се използва само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и не е подсъдим, съгласно действащото българско законодателство и не са налице пречки да поема договорни задължения.
2. Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на интернет резервационната система и разходите, произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-страницата услуги.
3. Потребителят се задължава да ползва интернет резервационната система по начин, съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България, и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на Резервационната система или използването на услугите се причинят вреди на "Хорнит” ООД, служители, доставчици и/или партнъори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
4. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, както и да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателсто, "Хорнит” ООД незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
5. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в интернет резервационната система, включително, но не само избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата.
6. Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване. "Хорнит” ООД не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или какъвто и да било друг документ, изискван от законодателството на съответната държава.
7. Потребителят трябва да провери с "Хорнит” ООД най-късно 24 часа преди резервирания полет дали авио-превозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
8. "Хорнит” ООД не носи отговорност за прекъснато или незапочнало пътуване в случай на безредеци, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.
9. Потребителят няма право да изменя, разпространява, продава или препродава, излага на показ, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти на каквато и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от този уеб-сайт. В случай на констатирани нарушения "Хорнит” ООД има правото да предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
10. "Хорнит” ООД предупреждава, че при ползването на интернет резервационната система рискът от незвършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в раздел III на настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен код. При плащане с банков превод резервацията е успешна след като са изпълнени всички стъпки посочени в Секция III, системата е генерирала резервационен код и Потребителят е изпратил копие от платежното нареждане, в което преведената сума, съответстваща на цената на самолетния билет към момента на получаването на потвърждението от страна на "Хорнит” ООД, заедно с дължимите такси за издаване, багаж и др., приложими в конкретния случай.
11. "Хорнит” ООД не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето Ви, в интернет резервационната система на "Хорнит” ООД няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения с резервационната система. За валидно се счита търсенето направено последно.
12. "Хорнит” ООД предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избраният от него самолетен билет по начина описан в Секция III, за "Хорнит” ООД не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети, нито "Хорнит” ООД гарантира, че при последващо търсене ще има възможност за резервиране самолетен билет на същата цена.
13. "Хорнит” ООД полага грижата като добър търговец и администратор на сайта и интернет резервационната система да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.
III. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
1. Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на "Хорнит” ООД на сайта www.hornit.bg по следния начин:
1.1. Въвеждане на критериите за търсене (От и До дестинации, тип полет, дати за начало и край на пътуването, брой и тип пътници) във Формата за търсене.
1.2. Резервационната системата генерира резултати от търсенето като в началото на страницата с резултатите се предоставя обобщена информация за авиокомпаниите и полетите, а по-долу подредени във възходящ ред всички полети, отговарящи на заложените критерии за търсене. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултати от търсенето, са предоставени точните детайли за маршрута , авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане, линк до общите условия на сайта както и линк до условията на всяка една тарифа.(Относно цената на предложените полети, моля отбележете, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст уведомяващ потребителите, че представената цена е крайта цена на самолетния билет, включващта всички летищни такси и такса обслужване на "Хорнит”ООД, както и, че е възможно според вида авиокомпания на следващата стъпка от резервационния процес да се добави такса за багаж или такса за обработка на плащането).
1.3. Потребителят селектира най-подходящия за него маршрут чрез натискането на бутона „Избери”.
1.4. Потребителят въвежда на латиница имената на пътника, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува.
1.5. След натискане на бутона "Завършване на резервацията" – интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код, както и информация относно това какво следва да се направи за да се издаде билета/ите. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват издадени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок.
1.6. Плащания се приемат в брой и с дебитна и кредитна карта в офиса на Туроператора, или по банков път по сметка на Туроператора. Потребителя се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Плащането се счита за извършено, постъпване на сумата по сметката ни. В случай на неизпращане на потвърждение за извършеното плащане в най-кратък срок, Потребителят рискува цената на избрания полет да изтече и авиокомпанията да анулира резервацията преди билета да бъде издаден, като всички щети произтичащи от това са за сметка на Потребителят.
2. След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение получено на пощата се дава информация какво следва да направи Потребителя, за да получи издаден билет по резервацията си.
3. Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач, извършващ полета или изпълнителя на услугата и при спазване на посочените в нея правила. Такива промени са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и такса за промяна или анулация на билет.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Посочените цени от резервационната система на "Хорнит” ООД са в Евро и се заплащат в Лева по курс 1.96 Лева. за 1 Евро.
2. Плащания се приемат в брой, с дебитна и кредитна карта в офиса на „Хорнит“ ООД или по банков път по сметка на Туроператора, на една от посочените по-долу банкови сметки:

вид валута банка IBAN BIC
лева Булбанк АД BG70UNCR76301078601150 UNCRBGSF
долари Булбанк АД BG41UNCR76301175769967 UNCRBGSF
евро Булбанк АД BG72UNCR76301476077917 UNCRBGSF
В основание за банковия превод Потребителя се задължава да впише резервационния код, получен от интернет резервационната система.
3. В случай че Потребителят избере метод за плащане „чрез банков превод”, той ще получи електронно съобщение, уведомяващо го за срока, в който трябва да бъде извършено плащането, с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет.
o Заб. . Повечето авиокомпании позволяват резервацията да се запази непроменена в рамките на 24 часа от завършването й, но има тарифи, които изискват издаването и плащането на билета да се извърши в рамките на същия ден. В случай че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня, в който е направена резервацията, преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от "Хорнит” ООД.
В случай че в горепосочения срок Потребителят не извърши плащането или не изпрати потвърждение за извършено плащане и в следствие на това резервацията е анулирана или цената е променена от авиокомпанията, "Хорнит” ООД не носи отговорност.
4. Крайната цена на закупеният самолетен билет се формира по следния начин:
За самолетни билети, редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет.
• В зависимост от дестинацията таксата за обслужване е както следва: Местни полети – 18 лв./билет с ДДС ; Полети в рамките на Европа – 29 лв/билет ; Междуконтинентални полети – 29 лв/билет.
5. Ако в периода между резервацията на самолетния билет и получаването на потвърждение за извършен банков превод (копие от платежното нареждане) от "Хорнит” ООД, се е повишила цената на резервирания самолетен билет, "Хорнит” ООД незабавно уведомява Потребителя. В случай че Потребителят е съгласен с обновената цена или други детайли които са се променили поради забавилото се плащане, той следва да заплати разликата в цените, ако има такива по банков път и да изпрати копие от платежното нареждане на "Хорнит” ООД по факс или имейл. След като получи копие от платежното нареждане, "Хорнит” ООД ще предприеме действия по издаване на резервирания самолетен билет.
6. В случай че с посочената от Потребителят кредитна карта бъде заплатена само сумата за цената на самолетният билет + летищните такси, но поради блокировка на картата от банката издател за таксуване през ПОС терминал с ръчно въвеждане на картовите детайли, ограничен лимит, или други причини, възпрепятстващи таксуването на таксата за обслужване от предоставената от Потребителя карта, независещи от "Хорнит” ООД, пътнически консултант на "Хорнит” ООД ще се свърже с Потребителя и той трябва незабавно да предприеме действия по заплащане на дължимата сума, използвайки алтернативен метод за разплащане: 1. Предоставяне на друга кредитна карта или 2. Банков превод.
7. В случай че нито един от алтернативните методи за плащане не е приемлив за Потребителя и Потребителят е закупил билет за полет, изпълняван от редовна авиокомпания, той може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулацията се заяви в същия ден, в който билета е издаден.
8. При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет и/или неплащането й в срок от 2 дни, "Хорнит” ООД има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя. До получаването на дължимата сума, "Хорнит” ООД има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди. Задължението на Потребителя да заплати таксата за издаване на билета към "Хорнит” ООД остава в сила и след анулацията на билета.
9. Възстановяване на суми по банков път към клиенти на "Хорнит” ООД се извършва в рамките на 30 работни дни, след писмено потвърждение от клиента за валидни и пълни банкови детайли.
10. Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионата за извършване на съответната услуга не подлежат на възстановяване независимо от причините, поради които е анулиран съответния самолетен билет или друга услуга.
V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Хорнит” ООД във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя включително, но не само, подобряване на предлаганите услуги, информация относно създаването и поддържането на акаунт, статистически цели, подобряване на обслужването и др.. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Хорнит” ООД.
2. Потребителят се съгласява "Хорнит” ООД да предоставя личните му данни на авиокомпанията, от която е закупен съответния билет.
3. Потребителят се съгласява "Хорнит” ООД да предоставя името и имейл адреса, който е посочил при извършване на резервацията на трети лица, с които "Хорнит” ООД има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените имейл адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация.
4. При използване на интернет резервационната система, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет. Въведената информация, съдържаща собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща и телефон за връзка. Използвайки интернет резервационната система на "Хорнит” ООД, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни,както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува с цел резервиране и закупуване на самолетни билети.
5. "Хорнит” ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителят резервация.
6. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Хорнит” ООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. При съхранението на личните данни се спазват и правилата, въведени с внедрената Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2005.
7. "Хорнит” ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителят на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Хорнит” ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на “Хорнит” ООД или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на “Хорнит” ООД; в случай на преобразуване на “Хорнит” ООД.
8. "Хорнит” ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
9. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Хорнит” ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни
10. "Хорнит” ООД ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация.
11. В случай, че “Хорнит” ООД определи възрастта на Потребителя според данните, които той предоставя или комуникацията с тях, “Хорнит” ООД няма да събира информация от лица под 18 годишна възраст без знанието на техните родители или настойници или попечители.
VI. РЕКЛАМАЦИИ
1. Рекламации относно резервации и закупени билети могат да се подават в срок от 10 дни от датата на закупуване на самолетният билет. Рекламациите се подават в писмена форма в офиса на "Хорнит” ООД, гр. София, ул. Постоянство 67А, лично от Потребителя, направил резервация и/или ползвалия услугите на "Хорнит” ООД или от техен представител с нотариално заверено пълномощно.
2. "Хорнит” ООД ще се запознае с исканията на Потребителят и ще излезе със становище в рамките на 15 работни дни.
VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1. В случай че "Хорнит” ООД установи некоректно отношение у Потребителя а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на "Хорнит” ООД, Потребителят дължи на "Хорнит” ООД неустойка в размер на три пъти дължимата сума, както и "Хорнит” ООД ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.
2. "Хорнит” ООД не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на "Хорнит” ООД като отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на авиокомапния, от които "Хорнит” ООД купува съответната услуга или продукт.
3. Отговорността на "Хорнит” ООД може да се ограничи само до вреди, възникнали от действията на "Хорнит” ООД в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета и не може да надвишава стойността на платената от Потребителя услуга. "Хорнит” ООД не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, възникнали преди, по време и след пътуването или ползването на съответната услуга, включително, но не само, телесни повреди, смърт, загуба на багаж, закъснение, несъстоятелност на изпълнителя на услугата и др.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Компетентен да разглежда възникналите спорове е арбитражния съд към Българската Търговско - Промишлена Палата.
2. В случай, че някоя от разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.
3. "Хорнит” ООД запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, без да възниква задължение да уведомява потребителя за настъпилите изменения.